1000+

Za četvrtu fazu ,,1000 plus“ Javni poziv za građane biće raspisan do 15. novembra, a ključni uslovi su definisani – kazao je Pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja Marko Čanović, dodajući da je utvrđeno da pet komercijalnih banaka (CKB, NLB, Erste, Podgorička i Lovćen) ispunjavaju sve uslove.

Definisani su ključni uslovi: fiksna kamata do 2,99 odsto, period otplate do 20 godina bez obaveznog učešća, dok će obrada kredita iznositi do 0,3 odsto, kaže Marko Čanović
Javni poziv za građane za četvrtu fazu ,,1000 plus“ biće raspisan do 15. novembra, a ključni uslovi su definisani – kazao je Pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja Marko Čanović, dodajući da je utvrđeno da pet komercijalnih banaka (CKB, NLB, Erste, Podgorička i Lovćen) ispunjavaju sve uslove.
Javnim pozivom za banke, koji je trajao od 28. avgusta do 7. septembra 2020. godine, definisani su ključni uslovi: fiksna kamatna stopa do 2,99 odsto, period otplate do 20 godina bez obaveznog učešća, dok će obrada kredita iznositi do 0,3 odsto.
Vlada je 11. septembra ove godine imenovala Projektni odbor za upravljanje četvrtom fazom ,,1000 plus“. Javni poziv za investitore, fizička i pravna lica – ponuđače stanova trajao je od 28. avgusta do 18. septembra, a za izgrađene stanove je otvoren sve vrijeme – do završetka realizacije Projekta „1000 plus“.
Dobitnik vaučera će moći, ukoliko nađe stan na tržištu koji zadovoljava uslove definisane javnim pozivom, da ga kupi kroz ovaj projekat. Ta novina doprinosi znatno većoj ponudi stanova, kao i to da će stambeno pitanje moći da riješe i oni koji žive u opštinama u kojima nema stanova u novogradnji – istakao je Čanović.
Prije raspisivanja javnog poziva za građane počeće, kako najavljuje, i komunikaciona strategija, koja, između ostalog, podrazumijeva i otvaranje kol centra za građane, objavljivanje reklama, bilborda i niz drugih aktivnosti, a sve u cilju informisanja građana o projektu, odnosno o početku raspisivanja javnog poziva.
U projektu „1000 plus“ mogu učestvovati svi građani koji nemaju stan i ispunjavaju propisane uslove. Hipotekarni krediti će se dodjeljivati sljedećim ciljnim grupama: 40 odsto korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30 odsto bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30 odsto ostalim građanima koji ispunjavaju uslove.
U okviru ciljnih grupa, prioritet u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, ili dijete sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici, a u četvrtoj fazi su dodati i zdravstveni radnici kao prioriteti – kazao je Čanović i dodao da ovaj projekat omogućava rješavanje stambenih problema po najpovoljnijim uslovima na tržištu.
Vlada je izmijenila odluku o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stana u ovom projektu.
Izmjene su bile neophodne, jer je odlučeno da se korisnicima obezbijedi ponuda stanova u starogradnji, odnosno uključivanje u ponudu izgrađenih stambenih objekata, kako fizičkih tako i pravnih lica. Lista lica koja imaju prioritet u rješavanju stambene potrebe, odnosno dobijanju vaučera, proširena je na lica zaposlena u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru, imajući u vidu njihov veliki doprinos u borbi protiv pandemije korona virusa – saopšteno je iz Vlade.
Izvor: Pobjeda