Progres projekta Reforma poreske administracije (RARP) od posljednje misije u junu ocijenjen je nezadovoljavajućim, saopšteno je iz Uprave prihoda i Carina (UPC).
Navodi se da je vršiteljka dužnosti (v.d) direktorice UPC Milena Raičević razgovarala sa timom Svjetske banke na temu projekta RARP, srednjoročnog pregleda realizovanih aktivnosti i misije za ocjenu progresa u implementacionom projektu za period 27. septembar – 8. oktobar ove godine.
“Tokom on-line sastanka, kojem su pored v.d. direktorice prisustvovali i novoimenovani vršioci dužnosti pomoćnika direktora Uprave, članovi Jedinice za tehničku uslugu (TSU-Technical Support Unit) i članovi Odbora za implementaciju projekta, zaključeno je da je progres projekta od poslednje misije u junu ove godine ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom”, kaže se u saopštenju.
Iz UPC su kazali da je na sastanku konstatovano, shodno srednjoročnom pregledu, da u mandatu bivšeg v.d. direktora UPC nije ostvaren značajan napredak u projektnoj implementaciji, osim u dijelu primjene elektronske fiskalizacije.
U saopštenju se navodi da je, u okviru komponenti projekta, konkretno za institucionalni razvoj, poslovne procese i usluge poreskim obveznicima, konstatovano da tek treba ostvariti početne funkcionalnosti.
“Da bi se poboljšala trenutna procjena učinka projekta, dogovoreno je da ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić omogući imenovanje rukovodećeg tima u okviru UPC, koji će podržati implementaciju sve četri komponente procesa”, navodi se u saopštenju.
Dodaje se da je na sastanku dogovoreno da se imenuje novi Odbor za implementaciju projekta, koji će biti odgovoran za integralno upravljanje projektom (priprema i implementacija) i za koordinaciju reformi i poslovnih procesa.
“Zbog integracije tri Uprave, a uvažavajući činjenicu da je RARP projekat odobren 13. jula 2017. godine i da je postao efektivan 13. marta 2018. godine, razgovarano je na temu revidiranja ranije ugovorenog aranžmana i revizije postojećeg Priručnika projekta”, kaže se u saopštenju.
Kako je saopšteno, prepoznata je potreba razmatranja mogućnosti proširenja domena projekta koji je prvobitno bio vezan samo za poresku administraciju, kako bi se istim obuhvatili poslovni procesi cjelokupne Uprave.
Iz UPC su kazali da je zbog ubrzanja progresa u implementaciji u narednom periodu, na sastanku naglašeno da su za dalje sprovođenje projekta i modernizaciju Uprave neophodne najskorije aktivnosti za izmjenu zakonskog okvira potrebnog za implementaciju savremenog modela poslovnih procesa.
“Odnosno modernizaciju istih prema planu definisanom kroz projekat, unapređenje procesa prečišćavanja i racionalizacije podataka zbog čega će prioritet biti davanje saglasnosti na DWH/BI dokument od strane novoimenovanog Implementacionog odbora, kako bi se stekli uslovi za objavljivanje međunarodnog tendera”, dodaje se u saopštenju.
Projekat RARP sprovodi se kroz zajam Svjetske banke ukupne vrijednosti 18,8 miliona EUR, a implementacija istog definisana je na osnovu petogodišnjeg plana implementacije (2018.-2023. godine).
“Ostvarena ukupna potrošnja na RARP projektu u prethodnom četvorogodišnjem periodu iznosi 4,829,565.83 EUR”, kaže se u saopštenju.
Navodi se da će Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i UPC realizovati dugoročnu misiju Crne Gore u stvaranju modernizovanih poslovnih procesa i sinhronizovane poreske administracije zasnovane na analizi rizika koja doprinosi efikasnoj naplati poreza iz svih izvora privredne djelatnosti.
“Poboljšanjem institucionalnih aranžmana i sistemom za upravljanje Upravom prihoda i carina smanjiće se stepen diskrecionog odlučivanja”, navodi se u saopštenju.