Profesor, Duško Bjelica , Google Scholar lista, Univerzitet Crne Gore

Profesor dr Duško Bjelica prvi je na Google Scholar listi po citiranosti, na Univerzitetu Crne Gore, sa 11.675 citata, prema podacima sa ovog svjetskog veb pretraživača naučnih radova, objavljenim na današnji datum, 11. decembar 2020. godine, a dostupnim na linku:

U svijetu, profesor Bjelica zauzima prvo mjesto sa istraživanjima u oblasti sportskog treninga, a bavi se i drugim istraživanjima na polju sportskih nauka. Redovni je profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.
Na drugom mjestu je redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) prof. dr Nataša Raičević, u oblasti fizike elementarnih čestica, sa 11.430 citata. Ona je vođa naučnog tima UCG, uključenog u jedan od vodećih CERN-ovih eksperimenata za proučavanje čestica (CMS) u Velikom hadronskom sudaraču.
Na trećem mjestu je vanredni profesor i dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, prof. dr Stevo Popović (9.618 citata), koji se primarno bavi istraživanjima u oblasti sportskih nauka, sa posebnim akcentom na praćenje trendova rasta i razvoja djece, odraslih i osoba treće dobi na nacionalnom i međunarodnom planu.
U posljednjem mjesecu 2020. godine, broj naučnika sa Univerziteta Crne Gore na Google Scholar listi je 526, što je za 112 imena više u odnosu na posljednji mjesec 2019. godine kada ih je bilo 414.
Rezultat ovog rasta je kontinuirana posvećenost Univerziteta Crne Gore podsticanju naučnoistraživačke djelatnosti na Univerzitetu Crne Gore.
Među prvih 20 naučnika, najviše je zastupljeno profesora sa Elektrotehničkog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta, po šest imena sa oba fakulteta, a potom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, sa njih pet.
Sa Elektrotehničkog fakulteta su to: prof. dr Ljubiša Stanković (9.486), prof. dr Igor Đurović (5.169) , prof. dr Srđan Stanković (4.672), prof. dr Irena Orović (2.618), prof. dr Miloš Daković (2.146) i prof. dr Gojko Joksimović (1.537).
Sa Prirodno-matematičkog fakulteta su, pored profesorice Raičević: prof. dr Gordana Laštovička Medin (8.005), prof. dr Ivana Pićurić (6.330), prof. dr Vladimir Pešić (3.958), prof. dr Predrag Miranović (1.285) i David Kalaj (1.282).
Sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje su, pored profesora Bjelice i profesora Popovića: doc. dr Jovan Gardašević (3.907), doc. dr Bojan Mašanović (2.786), dr Ivan Vasiljević (1.583).
U prvih 20 su i prof. dr Aneta Bošković (1.878), sa Medicinskog fakulteta, doc. dr Velibor Spalević (1.721) sa Filozofskog fakulteta i prof. dr Sanja Peković (1.188), sa Fakulteta za turizam i hotelijerstvo.