Član 12 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja definiše da su držaoci ovaca i koza dužni da vrše popis ovaca i koza dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. mart i 31. decembar tekuće godine i da podatke dostave Upravi za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove do 15. aprila tekuće i do 15. januara naredne godine, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako dodaju, član 14a istog zakona definiše da su držaoci svinja dužni da vrše popis svinja dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. jul i 31. decembar tekuće godine. Podatke treba da dostave Upravi za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove do 15. jula tekuće i do 15.januara naredne godine.
“Međutim veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji uzgajaju stoku , nije ispunio svoju zakonsku obavezu u predviđenom roku”, ističu iz Ministarstva.
Objašnjavaju da su Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja („Sl. list RCG“, broj 48/07 i „Sl. list CG“, br. 73/10 i 48/15) uređeni identifikacija i registracija životinja, kao i njihov monitoring, a sve u cilju poboljšanja kontrole zdravstvenog stanja životinja, suzbijanja i iskorijenjivanja bolesti životinja, poboljšanja kontrole prometa domaćih i drugih životinja, obilježavanja goveđeg mesa i mesa drugih životinja u cilju praćenja lanca ishrane, kontrole uvoza i izvoza, kontrole rezidua i dobrobiti životinja.
“Shodno tome ovim putem Vas obavještavamo da je Vlada Crne Gore na sjednici od 30.07. 2021. godine razmotrila i usvojila Informaciju o potrebi omogućavanja držaocima ovaca, koza i svinja zaključno sa 1. septembrom 2021. godine, dostavljanje i ažuriranje podataka o izvršenom popisu. Treba napomenuti da je prijem zahtjeva za Direktna plaćanja u stočarstvu od 15 jula – 15 avgusta 2021. godine i molimo Vas da Vaše obaveze u vezi popisa i ažuriranja stanja životinja kao i predaju zahtjeva za premije u stočarstvu završite u tom periodu”, zaključuju iz Ministarstva.