Stanari četiri zgrade u nikšićkom naselju Humci, koje je 1994. godine napravila švajcarska humanitarna organizacija SDR za potrebe raseljenih, odnosno lica u stanju socijalne potrebe, ovih dana se suočavaju sa novim pravilima korišćenja stanova.

 

Iz opštine Nikšić su im dostavljeni ugovori koji ih obavezuju da plaćaju mjesečni zakup od sedam eura, te da po isteku pet godina na koliko je sačinjen ugovor, postoji mogućnost da im se oduzmu stanovi.
Stanari su se obratili Televiziji Vijesti i tvrde da su im stanovi dati na trajno korišćenje, te da se opština odjednom pojavila kao vlasnik odnosno zakupodavac kako bi pripunila budžet, dok u opštini kažu da ih na ove mjere obavezuje zakon o socijalnom stanovanju.