Fond za zdravstveno osiguranje, privatne ustanove

Fond za zdravstveno osiguranje je tokom prošle godine isplatio privatnim ustanovama 1.900.000 eura za liječenje i dijagnostiku građana koji nijesu da to pravo u zakonskom roku od mjesec dana da ostvare u javnim bolnicama, piše Dan.

Iz Fonda je Danu saopšteno da imaju sklopljene ugovore sa privatnim ustanovama za pružanje pet usluga iz oblasti zdravstvene zaštite.
“Fond ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvenih usluga sa PZU van Zdravstvene mreže iz oblasti oftalmologije, patološke anatomije i histologije, za dijagnostičke usluge MR i usluge vantjelesne oplodnje. Za 11 mjeseci 2020. PZU su ispostavile Fondu fakture u iznosu od oko 1,9 miliona eura, od čega najviše za usluge MR-870.000 eura, dok je za isti period 2019. godine fakturisano oko 2,16 miliona eura, što je manje za oko 0,3 miliona eura”, ističu iz Fonda.
Iz Fonda navode da treba raditi na jačanju javnog zdravstvenog sistema, kako građani ne bi morali da se liječe kod privatnika.
“Još jednom želimo da istaknemo da jačanje kapaciteta u javnom zdravstvenom sistemu treba da bude stalna briga zdravstvenih vlasti i drugih nadležnih institucija u našoj državi jer je zdravstveno osiguranje dio obaveznog socijalnog osiguranja, koje treba da obezbijedi država pa je obaveza države da omogući ostvarivanje zdravstvene zaštite u okviru javnog zdravstvenog sistema”, navode iz Fonda.
Kako su istakli, slabosti u javnom zdravstvenom sistemu, koje su organizacione, materijalno finansijske prirode, nedostatak kadra, redovno obnavljanje opreme i drugo idu u prilog privatnom sektoru.
“Ugovaranje zdravstvene zaštite i cijene zdravstvenih usluga su osnovni mehanizmi Fondu za upravljanje sredstvima i racionalizaciju troškova zdravstvene zaštite. Pritom je važno istaći da se zdravstvene usluge sa privatnim zdravstvenim ustanovama ugovaraju po cijenama Fonda, koje važe za javni zdravstveni sistem”, poručuju iz Fonda.