U ponedjeljak, 19.septembra u koncertnoj sali Muzičke škole „Dara

Čokorilo“ Nikšić, sa početkom u 20 časova, biće održana tribina ,,Kultopis” čiji

će gost biti prof. dr Dragan Šobajić, muzički pisac i prevodilac.

Razgovor sa profesorom Šobajićem vodiće Kristina Radović, istoričarka
umjetnosti i urednica programa u JU „Zahumlje“. Organizator tribine je JU „Zahumlje“ u
saradnji sa Muzičkom školom „Dara Čokorilo“ , a u okviru Septembarskih dana 2022. Snažan pečat privrednom i kulturno – prosvjetnom, razvoju Nikšića na razmeđi
19. i 20. ostavila je porodica Šobajić. Imetak koji su sticali bavljenjem privrednom
djelatnošću često su ulagali u razvoj kulture grada . Dva brata Maksim i Boško potom
Simo, Petar, Ilija i Branko Šobajić spadaju u istaknute ličnosti svoga doba, dok su
Miloš i Dragan, takođe, na sebi svojstven način obilježili novije doba.
Dr Dragan Šobajić po vokaciji je pijanista. Posle školovanja u Tel Avivu,
Beogradu, Zagrebu i Moskvi nastupao je kao pijanista u gradovima SFR Jugoslavije
(Beograd, Titograd, Zagreb, Zadar, Budva, Skoplje) i SSSR-a (Moskva, Rostov na Donu). U
više navrata je snimao za potrebe Radio i TV Beograda i TV Titograda. Održao je niz
koncerata-predavanja o klavirskom stvaralaštvu Baha, Betovena, Šopena i Bramsa na
osnovu kojih je nastao jedan broj njegovih knjiga iz oblasti pijanizma.
Bio je profesor po pozivu na muzičkim akademijama i fakultetima u regionu –
Cetinju, Istočnom Sarajevu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu za predmete istorija i
teorija pijanizma, metodika nastave klavira i metodologija naučnoistraživačkog rada.