NVO Izvor života zahvaljući anonimnoj donaciji crnogorske porodice iz Berlina uspjela je prikupiti sva neophodna sredstva za operaciju i nastavak liječenja u Istanbulu Džemile Osmanović inače tridesetrogodišnje majke dvoje djece.

Džemili jedan bubreg nije u funkciju, a na drugom ima oštećenja te ga je moguće sačuvati samo operativnim putem i liječenjem u Istanbulu
Kostantina Vojinović i NVO Izvor života su od početka liječenja bili uz porodicu koja je prethodno uspjela stupiti u kontakt sa ljekarom i bolnicom, a učestvovaće i u pratnji oboljele.