m!M praksa

NVO Mladiinfo Montenegro je nacionalna omladinska organizacija, koja već 12 godina radi na informisanju i edukaciji mladih, kao i razvoju volonterizma i aktivizma. S ciljem omogućavanja srednjoškolcima da steknu nove vještine i znanja pokrećemo program m!M praksa. m!M praksa će trajati četiri mjeseca. Obuhvatiće oblasti dizajna, multimedija, prevođenja, pisanja, logistike za događaje, sa mnogo zanimljivih zadataka. Svi učesnici će biti podijeljeni u različite timove i zajedno sa mentorima učiće, družiće se i raditi na sebi. Najveći dio prakse obavlja se onlajn pa se mogu prijaviti srednjoškolci iz cijele Crne Gore. Svi učesnici programa m!M praksa će na kraju dobiti sertifikata najbolji će imati mogućnost da osvoje nagrade, kao i da od nas dobiju stipendiju.

Oni koji se budu prijavljivali za studiranje u inostranstvu, moći će od nas da dobiju preporuke i na taj način povećaju kvalitet svojih prijava, pod uslovom da se u toku prakse istaknu i budu redovni.

USLOVI

Mogu se prijaviti srednjoškolci iz cijele Crne Gore. Posebno oni koji žele da rade na sebi i da posvete edukaciji dio slobodnog vremena.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacioni formular.

ROK ZA PRIJAVU:

20.03.2023. godine

Detaljnije na:

pr@mladiinfo.me