Agencija za sprečavanje konkurencije
Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK-u) se može obratiti fizičko ili pravno lice i prijaviti ugrožavanje javnog interesa- izazivanje opasnosti po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu štetu po državu ili pravno/fizičko lice.
Pod nadležnostima ASK-a podrazumijevaju se sljedeće aktivnosti:
– utvrđivanje postojanja sukoba interesa u vršenju javne funkcije i preduzimanje mjera za njegovo sprječavanje;
– kontrolisanje ograničenja u vršenju javnih funkcija;
– kontrolisanje primanja poklona, sponzorstava i donacija;
– provjera podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera;
– izdavanje prekršajnih naloga i pokretanje prekršajnih i drugih postupaka;
– iznošenje mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i iznošenje preporuka za sprječavanje ugrožavanja javnog interesa i zaštitu zviždača;
– praćenje donošenja i sprovođenja planova integriteta, kao i preporuke za njihovo unaprjeđenje i vršenje procjene efikasnosti i efektivnosti planova integriteta u skladu sa ovim zakonom;
– davanje inicijative za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije ili njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;
– sprovođenje edukativnih, istraživačkih i ostalih preventivnih antikorupcijskih aktivnosti.
Ukoliko organ vlasti, privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik posjeduju podatke koji mogu ukazivati na koruptivne nepravilnosti, potrebno je da iste podnesu nadležnom organu. “Zviždačem” se naziva fizičko ili pravno lice koje podnosi prijavu o ugrožavanju javnog interesa koji upućuje na korupciju. Osim nadležnih organa, korupcija se može prijaviti ASK-u, putem dostupnih kanala za prijavljivanje:
– U pisanoj formi
– Lično
– Putem pošte
– Putem elektronske pošte
– Putem Interneta (www.antikorupcija.me)
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, sadržaj prijave je tajan, kao i identitet zviždača, ukoliko on/ona želi zadržati anonimnost.