mladi niksica

U vrijeme kada se borimo sa pandemijom COVID-19, ne smijemo zaboraviti pandemiju pušenja koja paralelno i stihijski svakodnevno oduzima živote.Na Svjetski dan zdravlja moramo se zajedno podsjetiti koliko je važno raditi na izgradnji pravednijeg i zdravijeg svijeta u kojem životi imaju neprocjenjivu vrijednost.

Svjetski dan zdravlja obilježava se sedmog aprila svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije. Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja sa sloganom „Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta“ ukazuje na neravnopravnost u svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je bolje zdravlje moguće osigurati promovisanjem zdravih stilova života i smanjivanjem faktora rizika po ljudsko zdravlje, što uključuje i prestanak pušenja.
U brojnim anketama i istraživanjima Crna Gora je ocijenjena kao zemlja koja ima jednu od najviših stopa učestalosti pušenja u svijetu. Prevalenca pušenja u Crnoj Gori je među najvećim u Evropi, a istraživanje Instituta za socio-ekonomske analize pokazuje da 40,7% odrasle populacije konzumira duvanske proizvode.

Od početka pandemije COVID-19, zdravstveni stručnjaci naglašavaju da je pušenje jedan od faktora rizika koji pogoršava već narušeno zdravstveno stanje a može dovesti i do smrti. Najnovija istraživanja pokazuju opasnost upotrebe duvana tokom COVID-19 pandemije a rizik od napredovanja bolesti kod pušača i bivših pušača je skoro udvostručen u poređenju sa nepušačima. Istraživanja pokazuju da je smrtnost od COVID-19 veća kod ljudi s već postojećim bolestima, uključujući nezarazne bolesti, kao što su kardiovaskularna i hronična respiratorna stanja, rak i dijabetes. A poznato je da upotreba duvana glavni zajednički faktor rizika povezan sa svim tim bolestima.

Pandemija pušenja predstavlja svjetsku zdravstvenu krizu, ali najpogubnija je za prethodno već ranjive zajednice. Posljedice pušenja odražavaju se ne samo na zdravlje čovjeka, uzrokujući mnoge bolesti koje smanjuju kvalitet života i dovode do prerane smrti, nego i na društveno-ekonomske prilike svakodnevnog života.

Pozivamo građane i građanke Crne Gore koji konzumiraju duvan i duvanske proizvode da se pridruže zajednici koja potpisivanjem pledge forme (obećanja), kreiranom od strane Svjetske zdravstvene organizacije, želi obećati sebi prestanak pušenja i tako unaprijediti brigu o svom zdravlju i zdravlju svoje okoline.

J.P.