U Crnoj Gori je od početka usluge prenosivosti brojeva prenijeto njih 19,6 hiljada, saopštio je izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), Zoran Sekulić.

“U okviru mobilnih mreža prenijeto je 17,48 hiljada brojeva i to u mrežu Crnogorskog Telekoma 7,49 hiljada brojeva, u M:tel 6,04 hiljade brojeva i u Telenor 3,95 hiljada brojeva”, kazao je Sekulić agenciji Mina-business.

U okviru fiksnih mreža, kako je dodao, prenijeto je 2,12 hiljada brojeva i to u mrežu Crnogorskog Telekoma dva broja, u M:tel mrežu 1,59 hiljada brojeva, u Telenor 511 brojeva i Telemach mrežu 19 brojeva.

“Pojedini telefonski brojevi su prenošeni više puta. Dva puta je prenešeno 1,27 hiljada brojeva, tri puta 53 broja, četiri puta osam brojeva, a dva telefonska broja su prenešena čak pet puta”, kazao je Sekulić.

On je dodao da je EKIP, prije četiri godine, prvi put realizovala izbor administratora baze prenesenih brojeva.

“Nakon toga obavljena je implementacija sistema centralne baze podataka prenesenih brojeva i počelo se sa pružanjem usluge prenosa telefonskih brojeva”, kazao je Sekulić.

EKIP će, kako je najavio, u toku ove godine izabrati administratora baze prenesenih brojeva, pratiti pružanje usluge prenosa brojeva, analizirati učinak pružanja te usluge na konkurentnost tržišta i preduzimati dalje mjere u cilju optimizacije procesa prenosa brojeva u skladu sa prikupljenim iskustvom i najboljom praksom iz okruženja.

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da zadrži postojeći telefonski broj pri promjeni operatora elektronskih komunikacionih usluga.

Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu.

Pretplatnik koji želi da promijeni operatora podnosi zahtjev operatoru kod kojeg želi da prenese broj, što se ujedno smatra i zahtjevom za raskid ugovora sa starim operatorom.

Ukoliko zahtjev za prenos broja bude odbijen, pretplatnik može da podnese žalbu EKIP-u.

Usluga prenosivosti telefonskih brojeva korisnicima elektronskih komunikacionih usluga treba da, kroz pospješivanje konkurencije, obezbjedi povoljnije uslove korišćenja usluga i njihov bolji kvalitet.