Akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti i profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (FCJK), Milorad Nikčević, preminuo je u 81. godini u Osijeku.

 

Nikčević, književni istoričar, teoretičar i utemeljivač savremene književne montenegristike rođen je 14. januara 1941. godine u Stubici (Pješivci). Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost i Katedri za metodike i metodologiju znanstveno-istraživačkoga rada nastave jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strosmajera u Osijeku radio je kao docent, vanredni profesor, redovni profesor i redovni profesor u trajnom zvanju. Predavao je Metodiku jezika i književnosti, Metodologiju znanstvenoga rada, Metodiku nastave književnosti, kao i Istraživanje interkulturalnih i međuknjiževnih uzajamnosti i Kritička izdanja i tekstologiju.

 

“Od 2005. do penzije rukovodilac je i jedan od utemeljivača Katedre za metodiku i metodologiju naučno-istraživačkoga rada nastave jezika i književnosti”, saopšteno je iz FCJK.

 

Nikčević je, kako se navodi, jedan od utemeljivača crnogorskog studija (1995. godine) Montenegrina (Crnogorska književnost, Povijest crnogorske kulture i civilizacije) i prvi gostujući profesor toga studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1996). Jedan je od inicijatora osnivanja Instituta za crnogorski jezik i književnost u Podgorici (2010) i njegove kasnije transformacije u Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju (2014). Za stručni, naučni i pedagoški rad dobio je u Hrvatskoj više priznanja i nagrada. Autor je više stotina naučnih i stručnih radova o crnogorskoj i hrvatskoj književnosti i o hrvatsko-crnogorskim kulturnim vezama, autor dvadesetak samostalnih i koautorskih knjiga, među kojima se posebno ističe treći tom Istorije crnogorske književnosti (2012) kao njegovo životno djelo.

 

Komemoracija povodom smrti Nikčevića biće organizovana sjutra u 11 sati, u Svečanoj sali FCJK.

 

Izvor: Mina