Opština Nikšić saopštila je da su netačne tvrdnje mještanina Mjesne zajednice Kličevo Dragana Nikčeviča da put prema deponiji Mislov do prelazi preko njegovog imanja. Njegovo reagovanje, kako navode iz te lokalne samouprave, pravno je neosnovano.

Iz lokalne uprave na čijem je čelu Marko Kovačević saopštili su da je za potrebe odlagališta Opština Nikšić još 2003. godine riješila imovinsko-pravne odnose sa Nikčevićem.
“Naime, uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da su tada, Dragan Nikčević i još dva suvlasnika, Opštini Nikšić prodali dvije parcele upisane u Listu nepokretnosti br. 112 КO Stubički Кraj i to dio katastraske parcele broj 119, u površini od 5700 m2 i dio katastarske parcele broj 120, površine 300 m2. Na osnovu geodetskog snimka se vidi da preko ovih parcela i ne prolazi pristupni put”, tvrde iz Opštine Nikšić.
Nikčeviću i još jednom suvlasniku, kako su kazali, 2004. godine je “na ime trajne štete pričinjene na nepokretnostima, od strane Opštine isplaćena naknada”.
“Na osnovu datih činjenica, jasno se može zaključiti da Nikčević nije prekinuo blokadu zbog građana, kao što je izjavio, već zbog svjesnosti da ovaj bespravni postupak povlači odgovornost pred nadležnim organima.
Problem deponovanja otpada u Nikšiću je višegodišnji i Opština u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ulaže izuzetne napore da ga riješi u što kraćem mogućem roku”, kazali su u saopštenju.
Navode da je u toku traženje nove lokacije za deponiju, a u planu je, kao trajno rješenje, izgradnja Reciklažnog centra.
“Služba zaštite i spašavanja danonoćno dežura na pomenutoj lokaciji, kako bi požar bio pod kontrolom i da se isti ne bi proširio na Budoš. U nadi da će se situacija ubrzo riješiti, molimo sve građane za strpljenje i razumijevanje, kao i da budu izuzetno pažljivi kako svojim postupcima ne bi izazivali požare na teritoriji naše opštine”, navodi se u saopštenju.