V.d. sekretara Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Dejan Ivanović, sa potpresjednikom Opštine Mitrom Goranovićem, šefom kabineta predsjednika Opštine Markom Perućicom i samostalnim savjetnikom za zaštitu prava Roma i Egipćana u Opštini Nikšić Miljaimom Delijom danas su obišli tri romaska i egipćanska naselja: Naselje pod Trebjesom, naselje Budo Tomović i naselje Brlja, kako bi se detaljnije upoznali sa problemima sa kojima se ove zajednice suočavaju. Sastanku su prisustvovali i predstavnici NVO sektora. Ispred NVO CAREP Nardi Ahmetović, Udruženja ,,Buda Tomović“ Tahir Hajruši i ispred NVO ,,Romska nada“ Mirsad Muratović.

Konstatovano je da su neki od najalarmantnijih problema:
• neriješeni pravni status članova ove zajednice koji im onemogućava normalno funkcionisanje;
• loši higijenski uslovi u kojima žive članovi zajednica gdje se podrazumjevaju loši uslovi za stanovanje, nedostatak kontenjera za odlaganje komunalnog otpada kao i neredovno odvoženje istog itd.
• loša putna infrastruktura, nedostatak usporivača i trotoara, kao i slabo osvjetljenje čime se ugrožava bezbjednost najmlađih članova ovih zajednica.
Opština se obavezala da će:
• u narednih 15 dana postaviti nove kontenjere za komunalni otpad, kao i u saradnji sa Komunalnim preduzećem osigurati redovnije odvoženje istog.
• U narednom periodu će se postaviti usporivači brzine.
• Deponije koje su u blizini ovih naselja će biti sanirane i očišćene.
Stanje koje je zatečeno sramota je svakog građanina Nikšića, a naročito onih koji su vršili vlast u opštini Nikšić predhodnom periodu. Sve priče o njihovom angažmanu na poboljšanju uslova života romske i egipćanske populacije, koje su naročito bile aktuelne oko izbora, pokazale su se kao jeftino politikanstvo i pokušaj da se na nesreći i teškom životu ovih ljudi sakupi po neki politički poen i ulovi po neki glas.
Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje u narednom periodu predano će raditi na poboljšanju uslova za život članova ove zajednice.