Predstavnici Nevladine organizacije ,,Tim Korina” održali su nedavno učenicima odjeljenja IV-2 prezentaciju o zaštiti pasa i mačaka lutalica.

Učenici su aktivno učestvovali u diskusiji, iznosili su svoje kreativne predloge, a pokazali su i empatiju prema nezbrinutim životinjama i motivaciju za poboljšanje uslova za život pasa i mačaka.

Nakon razgovora i saradnje, učenici su od predstavnika NVO dobili koristan materijal.