OŠ ‘’Braća Ribar’’ je bila domaćin predstavnicama iz Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Ljubica Abramović i Ratka Jakšić.

Predstavnice su održale predavanja sa učenicima VIII i IX razreda. Sa učenicima su održana predavanja na temu pojam alkoholizam, nikotinomanija sa akcentom na najnovije duvanske proizvode, pojam nehemijskih zavisnosti-internet, kockanje i učenicima je skrenuta pažnja šta je fizička i psihička zavisnost kao i na uticaju društvenih mreža na adolescente.

Učenicima je predavanje bilo poučno, zanimljivo, bili su komunikativni, postavljali pitanja i davali odgovore na postavljenu temu.