U Nikšićkom pozorištu, u utorak 28.02 u 19 časova odigraće se predstava ‘’Aladinova čarobna lampa’’ .

Režija Milan Karadžić
Igraju: Lazar Đurđević, Lara Dragović, Omar
Bajramspahić, Miloš Pejović, Maja Šarenac, Emir
Ćatović/Vukan Pejović, Stefan Vuković, Marija
Đurić i Davor Dragojević.

Cijena ulaznice: 5,00 €

Informacije na tel: 067/932-646, 069/490-198