Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, danas je obišao JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom i tom prilikom neposredno se upoznao sa radom i aktivnostima ove ustanove.

Predsjednik Kovačević je, u okviru posjete, obišao i dnevni boravak za starije od 27. godina na Duklu.

Nakon razgovora sa Radovanom Dragnićem, direktorom Dnevnog centra, predsjednik Kovačević je istakao da će ova ustanova imati podršku Opštine Nikšić kod realizacije projekata kojima se njihovom korisnicima omogućavaju bolji uslovi za boravak i rad.

Opština Nikšić je upravo u tom pravcu,kao jedan od prioriteta kada je infrastruktura u pitanju, završila parking prostor pored Dnevnog centra koji će umnogome značiti zaposlenima i roditeljima njihovih korisnika.

Upravo zbog obezbjeđivanja boljih uslova za rad i boravak, Opština Nikšić završila je parking prostor pored Dnevnog centra, kao jedan od prioriteta kada je infrastruktura u pitanju, što mnogo znači i roditeljima korisnika Dnevnog centra kao i zaposlenima.