Predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, primio je danas predsjednika Udruženja penzionera opštine Nikšić, g-dina Ivana Krsmanovića sa saradnicima.

Predsjednik je upoznat sa aktivnostima Udruženja realizovanim u prethodnom periodu, koje se odnose na izgradnju dvije stambene zgrade za potrebe penzionera na teritoriji opštine Nikšić sa ukupno 150 stambenih jedinica. Krsmanović je ovom prilikom istakao da se na listi za dodjelu stanova nalazi još 200 penzionera iz Nikšića.
U tom pravcu predložio je da se i u narednom periodu nastavi sa obezbjeđivanjem neophodnih stambenih jedinica za potrebe penzionera, a kao najbolji način za realizaciju predložio je izgradnju još jedne stambene zgrade.
Predsjednik Kovačević iskazao je spremnost Opštine Nikšić da, u okviru svojih mogućnosti, i u narednom periodu podrži aktivnosti koje se tiču rješavanja stambenih potreba penzionera.