Na času biologije u školi “Luka Simonović” doktor farmacije Aneta Kostić održala je predavanje na temu “Ljekovita svojstva pojedinih ljekovitih biljaka”.

Ovu aktivnost je osmislila i organizovala nastavnica biologije Snežana Janković.
Predavanje se zasnivalo na ljekovitim svojstvima određenog bilja. Đaci su upoznati sa istorijom upotrebe biljaka u ljekovite svrhe, koja datira još od samih početaka čovječanstva. Pažnja je bila usmjerena na prve pisane zapise o ljekovitim biljkama.- sumerska ploča iz Nipura stara 5000 godina,na značajne ličnosti koji su se bavili biljkama u Grčkoj i Rimu. Obrađeno je 5 vrsta ljekovitog bilja: bijeli sljez, kantarion, kamilica, nana, hrast. Dat je opis biljke po kojem bi se mogla prepoznati u prirodi, njihovo stanište, djelovi biljke koji su ljekoviti (korijen, stablo, list, plod, sjeme) i aktivne ljekovite supstance u njima..Takođe, upoznati su sa stanjima i bolestima kod kojih se upotrebljavaju date biljke, sa latinskim nazivima i narodnim nazivima biljaka.