Vlada Crne Gore odredila je da visina troškova za polaganje pravosudnog ispita ubuduće iznosi 250 eura, prenosi portal Analitika.

“Visina troškova polaganja pravosudnog ispita iznosi 250 eura. Visina troškova polaganja popravnog ispita iz pisanog dijela pravosudnog ispita iznosi 30 eura, a iz usmenog dijela 25 eura”, navodi se u Predlogu odluke.

Predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije pripada naknada za rad u visini od 60% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, u neto iznosu, po ispitnom roku.U slučaju odsutnosti predsjednika i članova Komisije, naknada pripada njihovim zamjenicima.