Prva generacija učenika matematičke gimnazije predstavljaju njihovu godinu školovanja u gimnaziji Stojan Cerović i poručuju svim učenicima koji vole matematiku da njihov izbor bude bas matematička gimnazija.

loading…