Miomir Mišo Vemić

Miomir Mišo Vemić je rođen 1954. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću- likovni odsjek. Dobitnik je brojnih nagrada, između ostalog “Paleta Đura Jakšića” ( 2012., Požega), nagrađen je na Internacionalnom bijenalu akta u Petrovcu, kao i nagrada Zoran Matić (Požega), povelja Sveti Luka (2018), Zlatna Paleta (Sava, 2017.)

Izlagao je 47 samostalnih i više stotina kolektivnih izložbi. Jedna od njegovih slika nalazi se u kolekciji pisca Orhana Pamuka. Član je ULUCG i ULUBIH-a. Živi i stvara u Nikšiću .