ivan

Vidak i Zorka Vušović imali su devetoro djece, sedam sinova i dvije kćerke.Vidak je bio učitelj a Zorka kćerka uglednog sveštenika Stevana Buljića.

Ivan, jedan od njihovih sinova rođen je 15. novembra 1909 godine. Osnovnu školu završio je na Vidrovanu. Po završetku nikšićke gimnazije odlazi na studije u Beograd. Upisuje pravni fakultet koji završava u redovnom roku 1933. godine. U svojoj kratkoj, sudijskoj karijeri ističe se kao vrsan pravnik. U Rimu, na međunarodnom Kongresu pravnika dobija prvu nagradu u Evropi, iz oblasti krivičnog prava. Početak rat zaustavlja tek započetu sjajnu karijeru. Rat ga zatiče u Ražnju, gdje biva organizator ustanka i prvi komesar Ozrenskog odreda. 1941 godime biva teško ranjen. Umire u bolnici u Soko Banji.
Za Ivanove zasluge u ratu u znak zahvalnosti u Ražnju mu je podignuta bista. Kako škola na Vidrovanu tako i škola u Ražnju nose njegovo ime.