Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je više javnih poziva za dodjelu podrške investicijama u biljnoj proizvodnji za proljećnju sadnju 2016. godine.

 

Objavljeni su pozivi za podršku investicijama u sektorima voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, zatim povrtarstva, kao i proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja.

Iz Ministarstva su naveli da je iznos podrške za investicije u biljnoj proizvodnji do 50 odsto ukupne investicije. Minimalna vrijednost investicije koja se podržava iznosi 500 eura, dok je maksimalna podrška do 5.000 eura po gazdinstvu. Rok za podnošenje zahtjeva je 15. jun 2016. godine.

Kroz Javni poziv koji se odnosi na podizanje i modernizaciju/opremanje proizvodnih voćnih zasada moguće je dobiti podršku za nabavku sertifikovanog sadnog materijala, zatim sistema za navodnjavanje, potpornih stubova za špalirni uzgoj, mreže za zaštitu od ptica i ostale specifične opreme i mehanizacije.

Vinogradari i vinari i ove godine mogu računati na podršku investicijama, a javnim pozivom definisano je da se podržava nabavka sertifikovanog sadnog materijala autohtonih sorti, nabavka materijala za zasnivanje vinograda, opreme i mehanizacije. Podržava se i konverzija postojećih rodnih vinograda, odnosno zamjena rodnih čokota alohtonih sorti sa kalemovima autohtonih. Konkretno, osim loznih kalemova podržava se nabavka potpornih stubova za špalirni uzgoj, sistema za navodnjavanje, mreža za zaštitu od ptica, „inox“ buradi, specifične opreme i mehanizacije.

Povrtarska proizvodnja se od ove godine podržava, takođe, kroz javni poziv. Proizvođači povrća će imati mogućnost da uz podršku u iznosu do 50 odsto investicije nabave sjemenski i sadni materijal, sisteme za navodnjavanje i namjensku opremu i mehanizaciju. Jedno poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti maksimalnu visinu podrške do 5.000 eura u toku godine.

Nastavlja se i podrška uzgoju višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja, pri čemu proizvođači mogu nabaviti sertifikovani sjemenski i sadni materijal za zasnivanje plantaža, kao i opremu i mehanizaciju za modernizaciju proizvodnje.

Korisnici podrške investicijama u biljnoj proizvodnji mogu biti fizička ili pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Informacije o ostalim, specifičnim kriterijumima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva poljoprivrednici se mogu informisati na sajtu Ministarstva.