Opština Nikšić objavila je javni poziv nevladinim organizacijama da učestvuju na četrnaestoj sjednici Skupštine opštine, koja će biti održani 3. jula, sa početkm u 10h.

Prijava traje do 23. juna a podnosi Skupštini opštine, preko Građanskog biroa ili na e-mail soniksic@t-com.me. Uz prijavu za učešće NVO je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine.

Odluka o izboru predstavnika nevladine organizacije biće objavljena 10. jula na sajtu opštine Nikšić.