Mreža za evropske politike – MASTER u Podgorici, Plavu, Nikšiću, Mojkovcu i Beranama u sklopu projekta “OsnaŽENE za učešće u javnom životu”, sprovodi besplatne radionice OsnaŽene, koje će se održati početkom aprila.

 

“Poziv je otvoren za sve ambiciozne mlade žene od 18 do 35 godina, koje žele da saznaju više o smanjenju stepena diskriminacije po osnovu pola i roda, kroz bolju percepciju javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti i učešću žena u procesu odlučivanja u javnom životu, uspostavljajući sistematski pristup iskorijenjavanju rodnih stereotipa i predrasuda”, navodi se u saopštenju.

 

OsnaŽENE će predavači/ce iz oblasti rodne ravnopravnosti, kroz lične primjere upoznati sa temama kao što su: predrasude i stereotipi u drušvu, diskriminacija, mizogini govor, prava na radu, pravo nasljedstva, učešće žena u donošenju odluga, pravila raspodjela kućnih poslova, prepoznavanje nasilja, uloga žena u donošenju odluka.

 

Osim unapređenja potrebnih znanja i vještina, glavni cilj radionica jeste da omogući učesnicama da se umreže i da dobiju znanje i vještine za prepoznavanje rodnih stereotipa i njihovo eliminisanje, osnažujući se međusobno da traže svoja prava i jednake mogućnosti.

“Vjerujemo da ćete na kraju ovih radionica imati bolji uvid u princip se umreže i da dobiju znanje i vještine za prepoznavanje rodnih stereotipa i njihovo eliminisanje, osnažujući se međusobno da traže svoja prava i jednake mogućnosti.rodne ravnopravnosti, i da ćemo se zajednički Osnažiti da preuzmemu vodeću ulogu u procesu donošenja odluka”, navode oni.

 

Rok za prijavu je petak, 22. mart, a za sva dodatna pitanja možete se obratiti na mejl koordinatorkama ovog projekta, ksenijaklikovac.master@gmail.com ili ksenijadjalovic.master@gmail.com

 

Projekat „OsnaŽENE za učešće u javnom životu“ je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, u okviru konkursa „Rodni barometar u Crnoj Gori“ za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO, u oblasti rodne ravnopravnosti 2023. Sadržaj radionica je isključiva odgovornost Mreže za evropske politike- MASTER