mladink

Na tržištu Crne Gore pronađeno je 12 različitih vrsta dječjih prenosnih lampi za koje postoji opasnost da mogu dovesti do električnog udara i izazvati opekotine.

Opasne lampe proizvedene su u Kini i Italiji, a proizvođači nijesu poznati. Sve lampe za motive imaju popularne junake iz crtanih filmova, prenosi FOS Media.
Prema informacijama objavljenim na sajtu potrošač.me, nije poznat proizvođač, a zemlja porijekla je Kina. Postolje svjetiljke je lik iz crtanog filma “Tviti”, dok je abažur od kartona sa takođe likom “Tviti”.
Proizvod nije propisno označen i ne prate ga isprave i bezbjednosna upozorenja koja se odnose na upotrebu. Proizvod ne ispunjava zahtjeve bezbjednosti u dijelu konstrulcijskih zahtjeva, nema ugrađen niti priložen transformator-adapter, prilaz do sijalice nije zaštićen, pa je slobodan kontakt sa vrućim djelovima.
Na mjestu gdje ulazi u svjetiljku, kabl nije pričvršćen takozvanim sidrom, pa se može lako pomicati i izvući iz svjetiljke navodi se u opisu proizvoda, a kao kategorija rizika naveden je električni udar. Iz istog razloga sa tržišta je povučena i prenosna dječja svjetiljkaplavi medo, koja je proizvedena u Kini.
Električni udar može da izazove i dječja lampa „Maša”, čije je postolje u obliku lika iz istoimenog crtanog filma, dok je abažur od kartona sa slikom Maše. Sa tržišta je povučena i lampa auto, nepoznatog proizvođača iz Kina.
Na tržištu su nađene i opasne prenosne lampe sa čipkom, te „maca” i „maca sa satom”.
Inspektori su naložili povlačenje sa tržišta i dječje lampe slon, nepoznatog proizvođača iz Italije.
“Abažur je od pamučnog platna plave boje, oivičen kariranom trakom, postolje lampe je od drveta, a uz postolje lampe je prikačena igračka u obliku slona, koji je takođe u plavoj boji”, piše u opisu proizvoda.
Kao kategorije rizika navedeni su opekotine i električni udar.
“Kontrolisani proizvod ne ispunjava zahtjeve bezbjednosti u pogledu rizika i kategorije rizika iz nacionalnog standarda jer ne ispunjava konstrukcijske zahtjeve, i za njih nije obezbijeđena Deklaracija o usaglašenosti i Izvještaj o ispitivanju kojima bi se garantovalo da je proizvođač sproveo propisani postupak ocjenjivanja usaglašenosti. Proizvod nije propisno označen, uočljivo i jasno upozorenjima o rizicima, koji proizilaze iz uobičajene i nepravilne upotrebe, ili upotrebe od strane određene grupe potrošača na jeziku koji je u službenoj upotrebi u zemlji, ne prate ga isprave koje obezbjeđuje proizvođač kao što je uputstvo za upotrebu, održavanje i montažu proizvoda”, konstatovala je inspekcija.
Kao opasne su označene i dječje lampe sa prikačenim igračkama nilskog konja, dinosaurusa, zebre i ptice.
Pronađena je i dječja lampa od keramike, nepoznatog proizvođača sa motivima bubamare, Snupija, Miki Mausa i Olive, a koja može izazvati opekotine i električni udar.
Sa tržišta je povučena i dječja lampa „Sunđer Bob”, proizvedena u Italiji, kao i svjetiljka „plava kuca” iz Kine.
Pored dječjih lampi, krajem aprila na tržištu su pronađeni i kreveti i garderoba koji mogu biti opasni po zdravlje ljudi. Sa tržišta je povučen spratni krevet „Tvins”, proizvođača „Sokme” Ukrajina.
Proizvod je, kako piše, izrađen od univera, sa specifičnim otvorom na gornjem krevetu i stepenicama sa strane koje imaju funkciju fioka, dok se ispod kreveta nalazi plakar. Proizvod ima pristup sa strane i specifičnu ogradu, koja ima otvor mnogo veći od dozvoljenog. Ograda mora biti sa svih strana, osim otvora za ulaz koji se nalazi na samo jednoj dužoj strani.
Proizvod ne ispunjava zahtjeve bezbjednosti u pogledu rizika i kategorije rizika iz nacionalnog standarda, a koji se odnosi na bezbjednost dječjih kreveta na sprat, jer nije ispunjen zahtjev bezbjednosti koji se odnosi na sigurnosnu ogradu, što je suprotno Zakonu o opštoj bezbjednosti proizvoda konstatovala je inspekcija.
Povučen je i bijeli spratni krevet proizvođača „Helga Tetovo” iz Makedonije, zbog nedostatka sigurnosne ograde na zadnjem leđnom dijelu gornjeg kreveta.
Zabranjena je prodaja i spratnih kreveta koje su proizveli „Drvoprodukt Kocic” Srbija i „Matijević“ Srbija.
Inspekcija je zabranila prodaju kupaćih kostima za djevojčice robne marke “Lajk Tina”.
Radi se o dvodjelnom kostimu, proizvedenom u Kini. Proizvod je žute boje sa karnerićima u žutoj i pink boji i na gornjem i donjem dijelu.
Kao kategorije rizika navedeni su gušenje i davljenje. Iz istog razloga iz prodaje je povučen i kupaći kostim.