Mladi Nikšića

Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne.

Zbog toga se ni kod meteoropata ni kod hroničnih bolesnika ne očekuju poteškoće uzrokovane vremensikim prilikama