Biometeorološki uslovi
Biometeorološka situacija povolјno će uticati na osobe sa hroničnim obolјenjima. Oprez se i dalјe savjetuje srčanim bolesnicima. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanost i pad koncentracije.