Od početka 2020. godine do 26. maja, ispitano je 1.618 uzoraka hrane na prisutnost rezidua pesticida, od čega je kod 57 uzoraka pošiljki iz uvoza, kao i kod 24 uzoraka domaćih proizvoda, utvrđen povećan nivo rezidua pesticida, odgovorio je juče ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović na pitanje poslanika Force i potpredsjednika Skupštine Genci Nimanbegua. Simović je naveo da ovi podaci zabrinjavaju, s obzirom da je nivo rezidua pesticida povećan u domaćim proizvodima u odnosu na prethodnu godinu, te je naglasio da je u narednom periodu neophodan pojačan nadzor, pišu Dnevne novine.

POJAČATI UNUTRAŠNJI MONITORING

“Svaki držalac bilja dužan je da vrši kontrolu bilja koje proizvodi i odgovoran je za njegovu bezbjednost, kvalitet, kao i za njegovo zdravstveno stanje sa aspekta štetnih organizama bilja i rezidua pesticida. Takođe, dužan je da vodi evidenciju o svojim zasadima, datumima tretiranja pesticidima i što je najvažnije, da ispoštuje propisani period zabrane berbe nakon tretiranja pesticidima. Ovo znači da proizvođač mora da odgovorno pratiti svaku kulturu tokom proizvodnog ciklusa, a prije njenog stavljanja na tržište”, napominje Simović.

Kada je riječ o 2020. godini, do 26. maja, navodi Simović, od ukupno 232 analizirana uzorka hrane iz domaće proizvodnje, u 24 je utvrđen povećan nivo rezidua pesticida.

“Kroz službene kontrole pošiljki hrane iz uvoza ispitano je 1.298 uzoraka, od čega 973 voća i povrća i 325 ostale hrane. Od ukupnog broja uzoraka, u 57 je utvrđeno prisustvo rezidua pesticida iznad maksimalno dozvoljenih količina. Za ove pošiljke, 377 tona zabranjeno je za stavljanje na tržište Crne Gore. Kroz program monitoringa domaće proizvodnje, ispitana su 232 uzorka, od čega 193 voća i povrća i 39 ostale hrane. Od ukupnog broja u 24 uzorka prepoznato je povećano učešće rezidua pesticida, što je procentualno više u odnosu na prošlu godinu. Novo upozorenje, nova poruka za proizvođače i nova poruka za nadležne inspekcije da pojačaju unutrašnji monitoring”, ističe Simović.

ZA TRI GODINE SPRIJEČEN UVOZ 4.600 TONA HRANE

U 2019. godini, podsjeća ministar, ukupno je ispitano 3.160 uzoraka hrane na prisutnost rezidua pesticida, prilikom čega je nepravilnost utvrđena kod sedam domaćih proizvoda.

“Kroz službene kontrole pošiljki hrane iz uvoza, ispitano je 2.947 uzoraka, od čega 2.250 voća i povrća i 697 ostale hrane. Od ukupnog broja uzoraka voća i povrća, u 66 je utvrđeno prisustvo rezidua pesticida iznad maksimalno dozvoljenih količina. Za sve ove pošiljke, ukupne težine od 1.511 tona, zabranjeno je stavljanje na tržište Crne Gore. Kroz program monitoringa domaće proizvodnje, ispitano je 213 uzoraka, od čega 155 voća i povrća i 58 ostale hrane. Od ukupnog broja, u sedam uzoraka utvrđeno je prisustvo rezidua pesticida iznad maksimalno dozvoljenih količina”, kazao je Simović.

On podsjeća i da je od 1. juna 2017. godine do 26. maja ove godine, ukupno zabranjeno stavljanje na tržište 470 pošiljki hrane iz uvoza, ukupne težine 4.600 tona.

“Za svaku pošiljku hrane koja nije odgovarala zahtjevima bezbjednosti kvaliteta, u skladu sa propisima, vršen je pojačan nadzor tog proizvoda i obavezno uzorkovanje narednih najmanje deset pošiljki. U skladu sa propisima, laboratorijska ispitivanja rezidua vrši ovlašćena akreditovana laboratorija prilikom uvoza, troškove snosi uvoznik. Prema informacijama ovlašćene laboratorije, cijena analize rezidua pesticida u jednom uzorku je ista za sve korisnike i iznosi 70 eura bez PDV To jeste trošak za male proizvođače i zato kroz monitoring pokušavamo da taj trošak prenesemo na trošak države”, pojasnio je Simović.

U APRILU ZBOG PESTICIDA UNIŠTENO VISE OD 20 T HRANE

Da je nivo rezidua pesticida povećan u hrani iz uvoza, ali i u domaćim proizvodima biljnog porijekla, pokazuju i posljednji podaci Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove. Prema izvještaju o radu inspekcijskih službi tokom aprila, fitosanitarna inspekcija je, zbog utvrđenih neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima, spriječila stavljanje na tržište 112.220 kilograma proizvoda iz uvoza. Od toga je zbog povećanog nivoa pesticida pesticida zabranjen uvoz 61,16 tone hrane.

Naime, kako se navodi, zbog prisustva pesticida uništena je jedna pošiljka paprike u količini od 931 kg, jedna pošiljka jagoda u količini od 1.002 kg, te jedna pošiljka mandarina u količini od 18.973 kg.

Takođe, sa granice je zbog pesticida vraćeno devet pošiljki paprike u količini od 12.573 kg, pošiljka tikvica u količini 509 kg, pošiljka jagoda u količini od 751 kg i četiri pošiljke paradajza u količini od 26.425 kg.

Osim toga, zbog lošeg kvaliteta su uništene dvije pošiljke limuna u količini od 48.520 kg, zbog lošeg zdravlja bilja vraćena je jedna pošiljka sjemenskog krompira u količini od 1.000 kg, a za jednu pošiljku kukuruznog brašna u količini od 1.536 kg naređena je mjera u skladu sa Uredbom o informisanju.

Kada je riječ o unutrašnjoj kontroli tokom aprila, fitosanitarni inspektori uzeli su 26 uzoraka, prilikom čega su utvrđene nepravilnosti u tri slučaja.

“U tri slučaja utvrđene su nepravilnosti, a inspektori su preduzeli upravne mjere i radnje kojima se eliminiše rizik, u skladu sa principom srazmjernosti”, dodaje se u izvještaju.

SAMOKONTROLOM UTVRĐENO OSAM NEPRAVILNOSTI

Simović je naveo da je od početka godine kroz samokontrolu od strane proizvođača izvršeno ispitivanje 98 uzoraka, od čega je u osam uzoraka utvrđeno prisustvo rezidua pesticida.

“Sve pošiljke hrane iz uvoza koje nijesu ispunjavale uslove, uništene su ili vraćene isporučiocu, a svim domaćim proizvođačima izrečena je mjera zabrane berbe i ponovno ispitivanje prije stavljanja na tržište”, predočio je Simović.

Kroz redovni program monitoringa Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove za 2020. godinu, od početka godine je uzet 121 uzorak iz domaće proizvodnje i uočen je rizik od povećanog nivoa rezidua pesticida u povrću. “Na bazi toga, donijeta je odluka da se sprovede pojačan monitoring na svim registrovanim objektima sa kojih se povrće plasira distributivno-otkupnim centrima i na pijacama kroz koje je uzorkovano 111 poljoprivrednih kultura sa gazdinstava, dominantno iz Malesije i Zete, gdje je u ovom periodu godine dospjela proizvodnja” kazao je Simović.

INSPEKCIJA ZA HRANU ZABRANILA RAD TRI OBJEKTA

Inspekcija za hranu je tokom aprila vršila pojačan nadzor nad poštovanjem zakona kojim se uređuje oblast bezbjednosti i kvaliteta hrane, ali i mjera koje je donijelo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti u cilju sprečavanja širenja korona virusa. Tako je unutrašnjoj kontroli izvršen nadzor u 286 objekata u kojima se vrši priprema, skladištenje i serviranje hrane, navodi se u izvještaju Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektori su preduzeli 36 upravnih mjera i radnji i to dva rješenja o zabrani rada lica, četiri rješenja o stavljanju van prometa i uništavanju nebezbjedne hrane, 27 ukaza o otklanjanju nedostataka manjeg rizika za čije otklanjanje je potrebno kratko vrijeme, kao i tri rješenja o zabrani rada objekata.

“U izvještajnom periodu izvršeno je i 16 kontrola izvršenja mjera naloženih u prethodnom periodu”, navodi se u izvještaju.

Kako se ističe, nepravilnosti su se uglavnom odnosile na nepostojanje opreme za pranje ruku zaposlenih, nepravilno izloženu i označenu hranu, neodržavanje opreme i sl.

“Prilikom kontrola, kako se ističe, utvrđeno je da subjekti u poslovanju hranom kao i lica koja vrše prodaju hrane na pijacama u visokom procentu postupaju u skladu sa zakonom propisanim zahtjeva i datim preporukama. Utvrđeno je da se objekti i oprema održavaju u čistom i funkcionalnom stanju i da su lica koja vrše prodaju u propisanoj radnoj i zaštitnoj odjeći. Utvrđen je određeni broj nepravilnosti koje su se najčešće odnosile na nepostojanje opreme za pranje ruku zaposlenih u neposrednoj blizini rukovanja hranom, nepravilno izloženu i označenu hranu, neodržavanje opreme u čistom i funkcionalnom stanju i sl.”, stoji u izvještaju Uprave.

Kada je riječ o kontroli hrane iz uvoza, tokom aprila od ukupnog broja pregledanih pošiljki iz uvoza, hrane neživotinjskog porijekla, zbog utvrđenih neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima bezbjednosti, zabranjen je uvoz i stavljanje u slobodan promet jedne pošiljke u ukupnoj količini 1.980 kg (sušeni pekarski proizvod hljebne mrvice) koja je po zahtjevu uvoznika vraćena inoisporučiocu.

Što se tiče pošiljki hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje iz uvoza koja podliježe pregledu veterinarske inspekcije u aprilu nije bilo pošiljki koje nijesu odgovarale propisanim parametrima bezbjednosti i kvaliteta, navodi se u izvještaju.

Zbog prisustva pesticida inspekcija je uništila jednu pošiljku paprike u količini od 931 kg, jednu pošiljku jagoda u količini od 1.002 kg, te jednu pošiljku mandarina u količini od 18.973 kg. Takođe, sa granice je zbog pesticida vraćeno devet pošiljki paprike u količini od 12.573 kg, pošiljka tikvica u količini 509 kg, pošiljka jagoda u količini od 751 kg i četiri pošiljke paradajza u količini od 26.425 kg.

Повећан ниво пестицида у храни домаћих произвођача

Од почетка 2020. до маја 26 године тестирано је 1.618 узорака хране за присуство пестицидних остатака, од чега 57 узорака из увоза, као и 24 узорака домаћих производа, су основани 26. године. Пестицид, изјавио је јуче министар пољопривреде и руралног развоја, на питање заменика снаге и потпредседника Скупштине Скупштине. Симоновић је рекао да су ови подаци забринути, с обзиром да ниво пестицида остаје повећан у домаћим производима у односу на претходну годину, и нагласио да је у наредном периоду потребан дневни лист.

Повећајте видљивост унутрашњег праћења

” Сваки носилац биљке је дужност да контролише биље које производе и одговоран је за њену безбедност, квалитет, као и њено здравствено стање са аспеката штетних организација биља и пестицида. Такође је дужност да води евиденцију својих биљака, датума лечења пестицида и што је најважније, да поштује писмени период забране бербе након третмана пестицида. То значи да произвођач мора да прати сваку културу током производног циклуса, а пре него што је стави на тржиште “, наводи се.

Када је реч о 2020 години, до маја 26 године, каже Симоновић, од укупно 232 анализа хране из домаће производње, 24 утврђен је повећан ниво пестицида.

” Кроз званичне контроле испоруке хране тестирано је 1.298 узорака, од чега 973 воћа и поврћа и још 325 хране. Од укупног броја узорака, у 57 години, присуство остатака пестицида изнад максималне дозвољене количине. За ове пошиљке забрањено је стављање 377 тона на тржиште Црне Горе. Кроз програм праћења кућне производње тестирано је 232 узорака, од чега 193 воћа и поврћа и још 39 хране. Од укупног броја у 24 узорака признато је повећано учешће остатака пестицида, што је процентно више у односу на прошлу годину. Ново упозорење, нова порука произвођачима и нова порука одговорним инспекцијама за повећање унутрашњег праћења “, наводи се.

За три године дозвољено је 4.600 тона хране

У 2019 години, подсећа министар, укупно 3.160 узорака хране тестирано је на присуство биљке пестицида, у којој је непријатност утврђена у седам домаћих производа.

” Кроз званичну контролу испоруке хране тестирано је 2.947 узорака, од чега 2.250 воћа и поврћа и још 697 хране. Од укупног броја воћа и поврћа, у 66 години, присуство остатака пестицида изнад максималне дозвољене количине. За све ове пошиљке укупне тежине 1.511 тона, забрањено је стављати на тржиште Црне Горе. Кроз програм праћења кућне производње тестирано је 213 узорака, од чега 155 воћа и поврћа и још 58 хране. Од укупног броја, седам узорака пронађено је присуство остатака пестицида изнад максимално дозвољене количине “, рекао је.

Подсећа и да је од 1 јуна 2017. до 26. маја ове године укупно 470 предмета хране из увоза, укупне тежине 4.600 тона.

” За сваку доставу хране која није испуњавала услове безбедносних захтева квалитета, према захтевима, повећана контрола производа и мора бити узорци наредних десет пакета. Према правилима, лабораторијска испитивања остатака врши оверена лабораторија приликом увоза, трошкове плаћа увоз. Према информацијама одобрене лабораторије, цена анализе пестицида у једном узорку је иста за све кориснике и износи 70 евра без ПДВ-а, то је трошак за мале произвођаче и зато покушавамо да пребацити трошкове на трошкове државе “, објашњено је.

У априлу је због пестицида уништено више од 20 т хране

Да је ниво остатака пестицида повећан у храни из увоза, али и у домаћим производима биљног порекла, показују најновији подаци Управе за безбедност хране и фитосанитарних послова. Према извештају о раду инспекцијских служби током априла, фитосанитарна инспекција је спречила тржиште од 112.220 кг производа од увоза на тржишту. Због тога је повећање нивоа пестицида забрањен 61,16 тона хране.

У ствари, како се наводи, због присуства пестицида, једна серија паприке у износу од 931 кг, једна серија јагода у износу од 1.002 кг, и једна испорука од 18.973 кг од 18.973 кг.

Такође, са границе је враћено девет пакета паприке у износу од 12.573 кг, испорука тиквица у износу од 509 кг, испорука јагода у износу од 751 кг и четири пакета парадајза у износу од 26.425 кг.

Поред тога, због лошег квалитета уништена су два пакета лимуна у износу од 48.520 кг, због лошег здравља биља враћена је једна семена кромпира у 1.000 кг, а за једну испоруку кукукуруза брашно у износу од 1.536 кг Мера је наручена у складу са информационом канцеларијом.

Када је у питању унутрашња контрола током априла, четири узорка су узела 26 узорака, где су прекршаји идентификовани у три случаја.

“Неправилности су идентификоване у три случаја, а инспектори су предузели административне мере и радње за елиминисање ризика, у складу са принципом мере”, наводи се у извештају.

Осам прекршаја одређено је самоконтролом

Симоновић је навео да је од почетка године извршено тестирање од 98 узорака од којих је у осам узорака присуство пестицида.

“Сва роба хране из увоза која није испунила услове уништена је или враћена добављачу, а свим домаћим произвођачима је речено пре стављања на тржиште”, наводи се.

Кроз редовно праћење Управе за безбедност хране, ветеринарски и фитосанитарни рад за 2020 годину, од почетка године узето је 121 узорака из кућне производње и виђен је ризик од повећаних остатака пестицида у поврћу – Da. “На основу тога донета је одлука о извршењу повећаног праћења на свим регистрованим објектима из којих се поврће плаћа по дистрибутивним центрима и на тржиштима кроз које 111 пољопривредних култура са фарме, доминира из Малезије и зета, где се налази у овом периоду године производње” rečeno rečeno.

Прехрамбена инспекција забранила рад три објекта

Током априла прехрамбена инспекција извршила је појачану контролу поштовања закона којим се уређује област безбедности и квалитета хране, али и мере које доноси Национално координационо тело за болести како би спречило ширење крунског вируса. Овако је извршена унутрашња контрола у 286 објеката у којима је извршена припрема, складиштење и услуга хране, наводи се у извештају безбедности хране, ветеринара и фитосанитарних послова.

Због идентификованих прекршаја, службеници су предузели 36 административних мера и активности, а два решења за забрану људског рада, четири решења за стављање из саобраћаја и уништавање сигурне хране, 27 наруџбине о отклањању недостатка ризик за чије уклањање је потребно на кратко, као и три решења за забрану рада објеката.

“У извештајном периоду, 16 проверите спровођење мера наложених у претходном периоду”, наводи се у извештају.

Како истиче, прекршаји су углавном били везани за недостатак опреме за прање руку запослених, погрешан приказ и означену храну, неодржавање опреме итд.

” Током контроле, како се истиче, утврђено је да пословање хране као и они који продају храну на високим каматним тржиштима понашају у складу са законом и препорукама. Утврђено је да се објекти и опрема налазе у чистом и функционалном стању и да су лица која врше продају у писаном раду и заштитном одећи. Одређен број неправилности које су најчешће биле везане за непостојање опреме за прање опреме код управљања храном, неправилно изложене и обележене хране, неодржавање опреме у чистом и функционалном стању итд.”, наводи се у извештају управе.

Када је реч о контроли хране, током априла, од укупног броја производа из увоза забрањена је храна неживотињске хране због скупа безбедносних захтева, увоз и стављања у бесплатан промет једне испоруке у укупном износу од 1.980 кг (сушени пекарски производ хлеба), који је враћен страном снабдевачу.

Када је реч о слању хране животињског порекла и хране за животиње из увоза животињског порекла и хране за животиње које нису испуњавале потребну безбедност и стандарде квалитета, наводи се у извештају

Због присуства пестицида, инспекција је уништила једну серију паприке у износу од 931 кг, једну серију јагода у износу од 1.002 кг, и један пакет од 18.973 долара. Такође, са границе је враћено девет пакета паприке у износу од 12.573 кг, испорука тиквица у износу од 509 кг, испорука јагода у износу од 751 кг и четири пакета парадајза у износу од 26.425 кг.

loading…