Broj zaposlenih u Crnoj Gori u trećem kvartalu ove godine je, prema podacima MONSTAT-a, veći 1,7 odsto u odnosu na prethodno tromjesečje.

Aktivnog stanovništva u trećem kvartalu bilo je 275,5 hiljada, od čega je 229,9 hiljada zaposlenih i 45,5 hiljada nezaposlenih. Broj nezaposlenih je smanjen 6,4 odsto.

Prema podacima iz MONSTAT-ove Ankete o radnoj snazi, stopa aktivnosti u trećem tromjesečju iznosila je 55 odsto, stopa zaposlenosti 45,9 odsto, a nezaposlenosti 16,5 odsto.

“Za populaciju između 15 i 64 godine stopa aktivnosti je 63,9 odsto, stopa zaposlenosti 53,1 odsto, a nezaposlenosti 16,8 odsto”, prenosi agencija MINA-business.

Iz MONSTAT-a je saopšteno da je anketom bilo obuhvaćeno 2,1 hiljada domaćinstava na teritoriji Crne Gore.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva, njih 6,52 hiljade, a za 5,45 hiljada osoba od 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.