Privatna zdravstvena ustanova “MAR MEDICA” u Nikšiću raspisuje konkurs za farmaceutskog tehničara i diplomiranog farmaceuta.

Uslovi za kandidate za farmaceutskog tehničara su sljedeći: stručna sprema “Farmaceutski tehničar” (IV SSS), rad u dvije smjene, radno iskustvo 12 mjeseci.
Uslovi za kandidate za diplomiranog farmaceuta su sljedeći: stručna sprema “Diplomirani farmaceut” (VII/1 SSS), raad u dvije smjene, radno iskustvo 24 mjeseca.
Za dodatne informacije i prijavljivanje kontaktirati poslodavca putem telefona: 069/622-472.
Konkurs je otvoren do 21. maja.