posao

JZU Dom zdravlja Nikšić raspisuje konkurs za radno mjesto referent/kinja za pravne poslove. Za ovo mjesto potreban je jedan izvršilac,

diplomirani pravnik (VII/1 SSS), sa radnim iskustvom. Oglas traje tri dana.
Uslovi: Pravnik/ca -VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja Visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK, Pravni fakultet 1 godina radnog iskustva. Pored dokaza o ispunjenosti uslova iz oglasa, kandidat/kinja je dužan/na da dostavi uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidat/kinja treba da poznaje rad na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta. Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Oglas je otvoren 3 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti na adresu JZU Dom zdravlja Nikšić, ul. Radoja Dakića bb – Nikšić. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Kontakt telefon: 040/231-202.