posao

JZU Dom zdravlja Nikšić raspisuje kokurs za medicinsku sestru za rad sa ID za žene.

Konkurs je raspisan 13. januara 2021. Godine I traje tri dana.
Potrebana je jedana izvršiteljka sa radnim iskustvom od šest mjeseci, za rad na određeno vrijeme. Provjera radnih sposobnosti nije predviđena.
Napomena:
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva.
Naziv zanimanja je medicinska sestra, a broj prijave 201172100004.
Kontakt telefon poslodavca: 040/204-656