Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je poziv za višeg referenta, operatera u Birou za administrativno kancelarijske poslove. Radno vrijeme je puno, a posao je na neodredjeno vrijeme.

Uslovi: SŠS – IV stepen, sa radnim iskustvom, položen stručni ispit. Provjera radnih sposobnosti – provjeru vrši druga organizacija.

Tel/Fax: 067-658-728