U Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore (ŽICG), upraženjeno radno mjesto za tehničara/tehničarku elektronike.

Da biste stekli uslov da aplicirate na ovo radno mjesto, potrebno je da imate završen IV stepen SSŠ za elektrotehničara za komunikacije. Neophodno je prethodno radno iskustvo, najmanje šest mjeseci. Smještaj, hrana i prevoz nijesu obezbijeđeni. Provjera radnih sposobnosti nije predviđena. Morate imati položen stručni ispit za rad na željeznici, kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv vas nije vodio krivični postupak.
Kontakt podaci poslodavca:
Telefon: 020/441-356
loading…