Nikšićki Centar za socijalni rad raspisao je oglas za prijem u radni odnos stručnog radnika na materijalnim davanjima. Socijalni radnik se traži na određeno vrijeme u trajanju od 30 dana sa punim radnim vremenom.

Kandidati moraju imati VII1 nivo obrazovanja Socijalni radnik i sociolog i godinu radnog iskustva.
Pored dokaza o ispunjenosti uslova iz oglasa, kandidati treba da dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Prijave treba dostaviti na adresu JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, Njegoševa 10, Nikšić.
Oglas je otvoren do 15. marta.
Za dodatne informacije zainteresovani mogu kontaktirati poslodavca putem telefona: 040/215-192, faksa: 040/220-034 ili mejla: niksic@czsr.me.