DOO “Komunalno” Nikšić raspisalo je konkurs za radnik/ca na košenju i čišćenju.

Oglas je objavljen 24.06.2020. godine.
Rok za prijavljivanje za konkurs je 5 dana.
Naziv zanimanja: Lica bez zanimanja i stručne spreme.
Broj izvršilaca: 8
Bez obzira na radno iskustvo. Na određeno vrijeme.
Trajanje radnog odnosa: tri mjeseca.
Napomena: Uvjerenje od ZZZ CG o pripadnosti osobama sa otežanim faktorima zapošljavanja.
Kontak telefon poslodavca: 040/246-472