JU Narodna biblioteka Njegoš

JU “Narodna biblioteka Njegoš” Nikšić raspisuje konkurs za portira.

Konkurs je raspisan 23. novembra i traje osam dana. Naziv zanimanja je SŠS-IV.
Potreban je jedan izvršilac sa radnim iskustvom od 36 mjeseci za puno radno vrijeme. Rad se zasniva na određeno vrijeme od mjesec dana a provjera radnih sposobnosti nije predviđena. Broj prijave je
201172000598
Dokumenta se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu:
JU Narodna biblioteka Njegoš
Trg Šaka Petrovića 1 Nikšić
Kontakt telefon poslodavca: 040/225-222