konkurs za posao

AB GROUP DOO Nikšić raspisuje konkurs pomoćnog/nu radnika/cu. Konkurs je raspisan petog aprila i traje 15 dana. Dužina zaposlenja je na određeno vrijeme.

Adresa: Gojka Garčevića 13
Kontakt telefon poslodavca: 069/696972