Mladi NK

 

JU OŠ „Dušan Bojović“ raspisuje konkurs za nastavnik/ca fizike. Rok za prijavljivanje trajaće 15 dana od dan objavljivanja Konkursa.

Potreban je jedan izvršioc. Radni odnos se zasniva na određeno, radno vrijeme je kraće od punog. Provjera radnih sposobnosti nije predviđena. Rad u prijepodnevnoj smjeni. Hrana, smještaj i prevoz nisu predviđeni.

Kandidat/kinja za nastavnik/ca fizike mora da ima VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 odnosno 300 kredita CSPK-a).

Uz prijavu dostaviti: uvjerenje o položenom stručnom ispitu; licencu za rad u prosveti; uvjerenje o državljanstvu CG i ljekarsko uvjerenje.

Predviđen je probni rad u trajanju do 3 mjeseca.

Napomena: Radni odnos se zasniva do 30.06.2019. godine, za 10 časova nedeljne norme.

Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona: 040/250-001; fax: 250-001.