posao

Opština Nikšić raspisuje konkurs za saradnika/cu za opšte poslove u Sektoru za za pripremu i realizaciju projekata iz oblasti građevinarstva. Konkurs je raspisan 21. aprila i traje tri dana. Naziv zanimanja je VŠS. Dužina zaposlenja je na neodređeno vrijeme.

Napomena:
Potreban peti nivo kvalifikacije obrazovanja (više obrazovanje u obimu od 120 kredita CSPK-a) i najmanje tri godine radnog iskustva.
Adresa: Njegoševa 16
Kontakt telefon poslodavca:
040/213-074