Traži se profesor/ica informatike
JU OŠ ,,Radomir Mitrović’’ iz Berana raspisuje konkurs za profesora/icu informatike sa tehnikom. Konkurs je raspisan od 11.12.2020. i traje 15 dana. Potreban je jedan izvršilac. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme a najduže do 30.06 2021.godine za 5 nastavnih časova sedmično. Uz prijavu za konkurs dostaviti: Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, Licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju lične karte, Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i lična dokumenta poslati Pravnoj službi škole na adresu iste.
Ulov za rad je položen stručni – pripravnički ispit.
Broj prijave 200792000349
Kontakt podaci poslodavca:
Telefon: 051/230-059
Adresa: Voja Maslovarića br. 1 Berane