posao
Caritas Barske Nadbiskupije raspisuje oglas za gerentodomaćina/cu, bez obzira na radno iskustvo. Dužina zaposlenja je rad na projektu, za 40 sati mjesečno.
Oglas je raspisan trećeg novembra i traje pet dana.
Potrebno je da kandidati imaju potvrdu o pripremljenosti i da pripadaju ciljnoj grupi po programu Javnog rada.
Potreban broj izvršilaca je četiri.
Kontakt podaci poslodavca: Telefon: 066/150-909
Email:carbar@t-com.me