JU Opšta bolnica Nikšić raspisuje konkurs za doktora/icu medicine za rad na Internom odjeljenju. Potreban jedan izvršilac. Oglas je objavljen 28.07.2021. godine. Rok prijave je tri dana od dana raspisivanja konkursa. Kontakt podaci poslodavca: telefon 040/231-204, fax 083231-215, e-mail: bolnica-nk@t-com.me.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju 12 mjeseci, za puno radno vrijeme i rad u smjenama.