posao
EPCG AD Nikšić direkcija društva raspisuje oglas za koordinatora/ku izvršnog direktora za saradnju sa međunarodnim energetskim institucijama.
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, oglašava potrebu za prijem u radni odnos 1 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 1 mjeseca za sledeće radno mjesto: I. SEKRETARIJAT IZVRŠNOG DIREKTORA Koordinator Izvršnog direktora za saradnju sa međunarodnim energetskim institucijama 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 mjeseca Uslovi za prijem na radnom mjestu – Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240 ili 180+60 (ECTS) kredita, društveni ili tehnički fakultet, (program u trajanju od 4 ili 3+1 godine); – Radno iskustvo – 3 godine; – Radno vrijeme – 8 časova i – Mjesto rada: Nikšić. Dokaz o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije. Prijavu slati na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića br.2 Nikšić – Direkcija za ljudske resurse. Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.
Kontakt podaci poslodavca: Telefon:
040/204-277; Fax: 212195