Mladi Nikšića

Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, raspisao je konkurs za diplomiranog inženjera elektrotehnike za energetiku u Nikšiću. Rok za prijavljivanje je 8 dana od datuma objavljivanja Konkursa.

Radni odnos se zasniva na određeno, broj radih sati u nedelji 10. Potrebno radno iskustvo u trajanju od devet mjeseci. Smještaj, hrana i prevoz nijesu obezbijeđeni. Rad je u dvije smjene.

Napomena: ZDRASTVENA SPOSOBNOST ZA RAD POD POSEBNIM USLOVIMA RADA

Dokaze o ispunjenosti uslova,diploma ili uvjerenje o završenoj stručnoj kvalifikaciji kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije.

Prijave slati na adresu CEDIS doo Podgorica il.Ivana Milutinovića br.12-Sektor za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacuje.

Zainteresovani kandidati mogu kontaktirati posodavca na broj telefona: 020-408-400