konkurs

JU Srednja Ekonomsko – ugostiteljska škola raspisuje oglas za upražnjeno radno mjesto asistent/kinja u nastavi. Potrebno je osam izvršilaca. Oglas je objavljen 21.10.2020. Rok za prijavljivanje za konkurs je 15 dana.

Mogu se prijaviti lica sa posebnim znanjem i vještinama: Osnovna obuka za pružanje usluge pomoći u oblasti socijalne i dječje zaštite. Vrsta radnog odnosa – na određeno radno vrijeme, radno vrijeme puno, u dvije smjene.
Provjera radnih sposobnosti nije predviđena. Kontakt podaci poslodavca: Telefon: 040/235-640, fax: 235-640.